Kore Tarihi

KORE TARİHİ  
 Tarih Öncesi Dönem
  Arkeolojik bulgular, Kore’ye ilk yerleşimin 700.000 yıl önce gerçekleştiğini göstermektedir.  Gojoseon (2333 - 108 M.Ö)    Efsaneye göre, M.Ö. 2333’deki ilk Kore Kralı Gojoseon yukarıdaki gibi resmedilmiştir. İlk kralın ardından, birkaç kabile Mançurya’nın güneyinden Kore yarımadasına doğru göç etmiştir.  Üç Krallık Dönemi (M.Ö. 57  - M.S. 676)
Üç Krallık Dönemi Kore yarımadası ve Kuzeydoğu Asya’nın bir kısmını kapsayan alanda hüküm süren Goguryeo, Baekje ve Silla  isimli üç rakip krallığın dönemini ifade etmektedir parçası ile orta güney Mançurya arasındaki geniş arazide gerçekleşmiştir. Krallık Çin Krallarına karşı kazandığı savaşlarla topraklarını genişletmiş, ancak M.S.668’de Silla ve Tang’ın ordularının saldırılarına yenik düşmüştür.  Şilla Kore yarımadasının güneydoğu bölümüne yerleşmiştir. Krallık M.Ö 57’den M.S. 935 ‘e kadar 992 yıl boyunca yaşamıştır. Çinli Tang imparatorluğu ile güçbirliği yaparak Baekje ve Goguryeo ile birçok savaş yapmıştır. Üç Krallığın birleşmesi ile Tang istilacı olarak görülmüştür.  Baekje ve Goguryeo’yı aldıktan sonra Tang’ı sürmüştür. Böylece Daedonggang nehri ile Wonsanman arasında Kore tarihindeki ilk birleşik devlet kurulmuştur.  Baekje M.Ö. 18 ve M.S: 660 arasında hüküm süren krallık Kral Onjo tarafından kurulmuştur. Onjo, Goguryeo kralının oğludur. Japon kültüründen büyük ölçüde etkilenen Baekje kültürünün en önemli özelliği zariflik ve incelik olmuştur.  M.S. 660 ‘da Silla ve Tang güçlerinin koalisyonunun saldırıları ile yıkılmıştır. Birleşik Silla Krallığı ve Balhae  
 Birleşik Silla(676-935)   Birleşik Silla Krallığı, kültürün ve sanatın gelişimini desteklemiştir ve bu dönemde  Budizm popülaritesi zirveye ulaşmıştır. Soylu sınıfların güç mücadelesi nedeniyle zayıf düşmüş ve 935’te Goryeo tarafından ilhak edilmiştir. Balhae(698-926) Balhae Krallığı, Goguryeo Krallığı çöküşün eşiğindeyken kurulmuştur. Goguryeo Generali Dae Joyeong ordusuyla saf değiştirerek Balhae’yi kurmuştur. Balhae o kadar güçlü bir duruma geldi ki, Çin’in kuzey ve doğu alanlarını ele geçirebilecek hale geldi. Goguryeo tarafından bu fark edilince tekrar ele geçirilmiştir.
Goryeo Hanedanlığı (918 - 1392) Goryeo Hanedanlığı, 918’de kuruldu. Bu devirde Budizm resmi din oldu ve politika ve kültürü büyük ölçüde etkiledi. 14.yüzyılın sonlarına doğru gücü azalmıştır.  
Joseon Hanedanlığı (1392 - 1910)
  Joseon Hanedanlığı 14.yüzyılın sonlarında kurulmuştur. Konfüçyüs düşüncesi devlet ideolojisi haline geldi ve tüm halk üzerinde büyük bir etki yaptı. Kral Sejong döneminde 1443 yılında Kore alfabesi bulundu. 1592 yılında Japon saldırısının başlamasıyla handanlık gücünü kaybetti  Japon Koloniler Dönemi (1910 - 1945) 1876’da Joseon Hanedanlığı Japonya’ya karşı açık kapı politikası uygulanmaya zorlanmıştır. 1910’da Kore’de Japon ilhakı gerçekleşmiş ve Kore halkı 2.Dünya Savaşı’nda 1945 yılındaki Japonya’nın yenilgisine kadar Japonya’nın kolonisi olarak yaşamıştır.
 Kore Hükümetinin Kuruluşu (1945-1948) Kore, 15 Ağustos 1945’te Japonya’nın egemenliğinden kurtulmuştur. Ancak 38’inci paralelden kuzey ve güneyin ayrılması gerçekleşmiştir. Her iki bölge de Amerikan ve Sovyet ordularının kontrolü altında tutulmuştur. Birleşmiş Milletlerin yardımıyla 1948’de Güney Kore 10 Mayıs seçimlerini yapmış ve Dr. Rhee Syngman’ı başkan olarak seçmiştir. Aynı yıl 15 Ağustos’ta Güney Kore devletinin kuruluşu resmi olarak duyurulmuştur. Diğer yandan, Kuzey Kore Cumhuriyeti 9 Eylül 1948’te resmi olarak kurulmuştur.
Kore Savaşı (1950-1953)  25 Haziran 1950’nin sabah saatlerinde Kuzey Kore 38’inci paraleli ihlal ederek Kuzey ve Güney’i bir birleşmeye zorladı. Buna cevaben, BM liderliğinde 16 ülke askeri yardımda bulundu. Çin ve Sovyetler Birliği Kuzey’e yardımda bulundu. Savaş 3 yıl sürdü. 27 Temmuz 1953’te barış anlaşması imzalandı. Yarımadada savaş son buldu, ama tekrar birleşmeyi çok zorlaştıracak düşmanca duygular güçlendi. Savaş Sonrası (1954-)
Rhee Syngman hükümeti 1954’ten itibaren antikominist yaklaşımı benimsedi. Fakat 1960 ta öğrenci hareketleri nedeniyle hükümetin gücü çöktü. 1963 te Park Chung-hee başkanlığa seçildi. Başkan Yeni Toplum Hareketi ile Kore’yi modernleştirmeye başladı. Ekonomik gelişim sistematik olarak gerçekleştirildi. İhracat ve gelirler arttı.Ancak1979’da başkan suikastla öldürüldü. 1980’den sonra Chun Doo-hwan  iktidara geldi ve otoriter bir yönetim uyguladı. 1987 de gerçekleşen yoğun demokratik taleplerden sonra iktidarı son buldu. 1988 de Roh Tae-woo hükümeti 1988 Seoul Olympiyat Oyunları’na başarıyla ev sahipliği yaptı. 1991’de BM’ye katıldı. 1998’de , Kim Dae-jung başkan seçildi. 2002 yılında FIFA Dünya Kupası’na evsahipliği yaptı. Kim Dae-jung, ayrıca Kuzey Kore’ye yönelik Günışığı Politikası nedeniyle 2000 Nobel Barış Ödülü’nü aldı. 2003 yılında Rho Moo-hyun dönemi başladı. Bu dönemde ekonomik büyüme ve daha demokratik bir liderlik gelişimi hedeflenmiştir. Kuzey ile birleşme programı 1985’te başlamış ve günümüzde de sürmektedir. 1998’de Güney Kore vatandaşları Kuzey Kore’de Geumgangsan Dağları’na yapılan tura katılabilmeye başlamışlardır.ALINTIDIR......

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !